Kiwi 'Solo', 80-100 cm, Actinidia deliciosa 'Solo', Containerware

Actinidia deliciosa 'Solo'

mittelgroße Früchte, phantastisches Aroma, selbstfruchtende Sorte

Background Image